Zdravstveni ćigong
July 9, 2018
RASPORED
July 9, 2018

Tai Chi

U našem klubu se uče i treniraju:
• pripremne vežbe/ćigong
• forme bez oružja
• forme sa oružjem
• zdravstveni ćigong
• partnerske vežbe i principi samoodbrane

Časove drže Ilinka i Saša, treneri ćigonga i taiđićuena.
Raspored možete videti ovde, a možete nas kontaktirati putem ovog maila.

Forme bez oružja


Forme bez oružja ili samo forme(barehand forms) predstavljaju splet pokreta, pozicija i principa Snake Style Tai Chi Chuana namenjeni samoodbrani i neutralizaciji protivnika. Svaki pokret, iako se to možda ne čini na prvi pogled, predstavlja udarac, polugu, izbacivanje protivnika iz ravnoteže, bacanje, guranje itd...
U klubu se uče i treniraju sledeće forme bez oružja:
• Kratke forme - Forma 13 i Forma 24 – Peking forma
• Tradicionalna duga forma 108 i
• Brza "borbena" forma – Cheung Chuan

Forme sa oružjem


Pored formi bez oružja, naš program sadrži i forme sa oružjem.
Forme sa oružjem nude dublje razumevanje veštine ali i izazov zbog težine savladavanja i kontrolisanja oružja i novih pokreta:

Sablja, zbog svoje zakrivljenosti, prati kružne pokrete ruke i predstavlja njen produžetak. Pokreti forme sablje su fluidni, zabavni za izvođenje i intuitivni.


Forma mača je duplo duža od forme sablje i malo teža zbog drugačije prirode oružja, te samim tim, predstavlja i veći izazov za savladavanje.


Forma koplja je najkraća ali i dosta komplikovana ukoliko se trudimo da pokrete izvedemo potpuno sledeći principe stila.


Partnerske vežbe i principi samoodbrane


Kroz partnerski rad se prihvata, proverava i utvrđuje znanje principa Snake Style TCC-a, radi se na produbljivanju osećaja „osluškivanja“ namera i energije partnera, pravovremenog i adekvatnog preusmeravanja te energije i njeno neutralisanje uz korišćenje najmanje moguće količine snage.
Ovakav vid treninga je poznat i kao „Push Hands“ ili „Tui Shou“. Kreće se sa najjednostavnijim statičnim oblikom vežbe uz upotrebu samo jedne ruke ka komplikovanijim mobilnim vežbama uz upotrebu obe ruke i Chin Na tehnikama(koriste poluge kao sredstvo za onesposobljavanje protivnika).

Pokreti i pozicije iz forme se detaljno obrađuju i objašnjava se njihova primena u samoodbrani uz naglasak na pojašnjenje tipa borbene tehnike koja se koristi.

Comments are closed.